Steptember

Een berichtje op de intranetsite op mijn werk activeerde mij: ‘geef je als team op om mee te doen met Steptember en steun zo financieel mensen met cerebrale parese’ (zoek maar even op waar dat voor staat :). Al snel hadden we een team bij elkaar.  Het berichtje zette aan tot actie en ik moet zeggen dat het mij mee valt om per dag minimaal 10.000 stappen te lopen. Een wandeling naar het station in plaats van de fiets werkt voor mij hiervoor al prima.

Tijdens een ‘wandelroute’ zat ik er verder over na te denken. Hoe vaak hebben we geen goede voornemens maar blijft het er bij en zetten we niet de noodzakelijke stappen. Dat kan op gebied van gezondheid zijn, op relatie-niveau of bijvoorbeeld bij het zoeken naar ander (aanvullend) inkomen. Opvallend was op dat gebied een bericht wat ik afgelopen zaterdag in de krant las waarbij er wetenschappelijk onderzoek  was gedaan onder mensen die twijfelden over een grote keuze die ze moesten maken in hun leven. Bij een aantal werd de keuze voor het onderzoek letterlijk door ‘het lot’ genomen (in deze moderne tijd vertaald naar ‘kop of munt’). De uitkomst was verrassend. Degenen die eerst twijfelden maar nu duidelijk hun leven een andere wending hadden gegeven waren veel gelukkiger geworden. Zowel zij zelf als hun omgeving gaven dat aan. Dat wijkt dus toch wel af van de regel ‘bij twijfel niet inhalen’.

Tijdens een presentatie die ik pas mee maakte werd aan betrokkenen gevraagd om aan te geven wat ze graag veranderd zagen. Het was gemakkelijk om een rijtje te noemen maar toch kan het zetten van een daadwerkelijke stap in een andere richting best lastig zijn; maar wat als je de stap niet zet? Eigenlijk weet je dan bijna zeker dat het gewenste resultaat er niet komt. Bij mij zelf heb ik in de afgelopen 2 maanden duidelijk gemerkt dat ik diverse andere stappen heb gezet waaronder het aansluiten bij Forever. Voor mij deels een nieuwe route waarbij ik soms ook wel misstappen maak.

Ben jij er al uit welke stappen je zou moeten zetten voor een verandering die je door zou willen voeren? Een berichtje op een intranetsite activeerde mij. Wanneer zet jij een stap in een gewenste richting?