Categoriearchief: Nieuws en acties

‘nieuwtjes’ en acties m.b.t. producten worden via deze categorie aangegeven.

Zaaien met gegarandeerd hoog rendement

De ‘gelijkenis van de zaaier’; een bekend verhaal in de bijbel. ‘Zaad’ van de verkondiging van het evangelie wordt in verschillende grond gezaaid. Voordat de predikant hier verder op ingaat, wordt de aandacht verlegd naar het komende Koninkrijk van God. De vraag wordt gesteld of wij daar wel op zitten te wachten. Schuiven wij dit vaak niet naar de achtergrond?

Er kunnen momenten zijn dat we de tweede komst van Jezus naar de aarde wel verwachten. Bijvoorbeeld als wij de gebrokenheid van de wereld ervaren; ver weg of dichtbij. Kan door ziekte maar ook als we kijken naar alle ellende, oorlogen, het terrorisme, kunnen we steeds meer verlangen naar het moment dat God terug gaat komen. Dan zal alles (ver)nieuw(d) zijn. Ik moet denken aan de vroegere reclame van Bounty: ‘een stukje paradijs op aarde’. Groot verschil: het zal niet gaan om ‘een stukje’ maar om alles!

Wat komt er van Gods Koninkrijk terecht? Wat zien we er van? Nu terug naar de gelijkenis. Het verhaal lijkt simpel maar er zit meer in dan we vaak door hebben. Jezus heeft het over het begrijpen ervan; een ‘sleutel’ is nodig om het te begrijpen. Als je de Verteller kent heb je de sleutel in handen.

Het zaad van het evangelie wordt gestrooid; het komt op. Het evangelie wordt ‘rijk’ gestrooid. In de dagelijkse praktijk zaait een agrarier ‘zuinig’; alleen in ‘vruchtbare aarde’. Een deel van het gestroooide komt verkeerd terecht. Satan ‘eet’ deel van het zaad op; over zijn ‘ kerkbezoek’hoeft niet geklaagd te worden: het is de meest trouwe kerkganger…

Bij een deel van het gestrooide lijkt het evangelie gunstig ontvangen te worden maar het heeft geen wortel. De vruchtbare aarde is onvoldoende. Door de minste problemen gaat het plantje al weer dood. Een ander deel komt in onkruid terecht. Door het dagelijks leven (en zonde?) kan dit verstikt worden.

Een ander deel van het zaad valt in goede grond en levert koren op. Soms honderd of zestig of dertig graankorrels. Misschien trekken we hierin ook wel een vergelijking naar ons eigen leven; de één heeft in het dagelijks leven meer succes dan de ander. In het evangelie gaat het erom dat het zaad goed terecht komt en dat het vrucht draagt.

Het lijkt zo al met al een somber verhaal. Is het Koninkrijk wel hoopgevend? Ik vind het mooi dat de predikant aangeeft dat het niet gaat om de ‘gelijkenis van de grond’ maar om de ‘gelijkenis van de Zaaier’. Wij hoeven niet een bodemanalyse te doen.  De Zaaier weet dat een deel niet opkomt, hij zaait (in tegenstelling tot ons) wel ruimhartig omdat Hij een zo groot mogelijke opbrengst wil. Belangrijker is: Hij heeft vertrouwen in de opbrengst. Door het sterven aan het kruis gaf Hij Zijn leven; Zijn dood draagt veel vrucht!

Komt er iets van het gezaaide, het Koninkrijk, terecht? We hoeven niet te leven bij wat we zien maar we mogen wel op Hem vertrouwen. De opbrengst is gegarandeerd.  Een financiele bijsluiter met waarschuwingen, voor crisissituaties zoals we die voor andere producten kennen is dan ook niet nodig. Misschien komt trouwens het zaad in een tijd van crisis wel meer tot bloei.

Gerrit

nav preek Ds. J.H. Adriaanse in G.H. Kerk 31 juli om 9.00 uur

Wat is het je waard?

Wat is het je waard? Geregeld stellen we ons zelf die vraag. Denk bijvoorbeeld bij het boeken van een vakantie, al dan niet investeren in je huis, de koop van een andere auto. Ik denk dat we bij materiele zaken hier vaak meer over na denken dan bij zaken als geloof en gezondheid. Zou het niet zo zijn dat we de waarde van de laatste twee categorieen er vaak pas achter komen als het (te) laat is en dat we eigenlijk ‘verkeerd geinvesteerd’ hebben?
Lees verder Wat is het je waard?

Ervaringen delen

Met dit blog wil ik mijn eerste ervaringen op het ondernemerspad delen. Nadat afgelopen zondag ‘met succes’ de 9 dagen cleansing is afgerond en ik steeds positiever word over de producten van Forever, heb ik definitief besloten om mij op het ondernemerspad te begeven  als ‘FBO distributor’. Via mijn coach Marjolijn word ik uitgenodigd om mee te gaan naar een avond in Voorburg waar geïnteresseerden meer te horen krijgen over het concept.  Lees verder Ervaringen delen